Wykładowcy

Pracownicy naukowo-dydaktyczni z uwzględnieniem wykładanych przedmiotów

 1. Ks. dr Jerzy Bednarz - Prawo kanoniczne
 2. Ks. dr Paweł Bogaczyk - Teologia moralna
 3. Ks. dr Michał Dąbrówka - Homiletyka
 4. Ks. dr Piotr Drewniak - Historia sztuki
 5. Ks. dr Andrzej Dudek - Liturgika
 6. Ks. dr hab. Stanisław Garnczarski - Muzykologia
 7. Ks. mgr lic. Piotr Gawenda - Pedagogika
 8. Ks. dr Robert Głuchowski - Egzegeza Starego Testamentu
 9. Ks. mgr lic. Robert Groch - Język łaciński, Ćwiczenia z patrologii
 10. Ks. dr Piotr Jaworski - Egzegeza Starego Testamentu, Język hebrajski
 11. Ks. dr hab. Robert Kantor - Prawo kanoniczne
 12. Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII - Teologia moralna, etyka zdrowia i życia
 13. Ks. dr Adam Kłóś - Etyka
 14. Ks. dr Adam Kokoszka - Teologia moralna
 15. Ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII - Teologia dogmatyczna
 16. Ks. dr Adam Kumorek - Teologia fundamentalna
 17. Ks. dr Grzegorz Lechowicz - Teologia duchowości
 18. Ks. dr Tomasz Lelito - Katechetyka
 19. Ks. mgr lic. Jan Lorek - Język łaciński
 20. Ks. dr hab. Piotr Łabuda - Egzegeza Nowego Testamentu
 21. Ks. dr Mirosław Łanoszka - Egzegeza Starego Testamentu
 22. Ks. dr Bolesław Margański - Język włoski
 23. Ks. dr Paweł Marzec - Teologia moralna
 24. Ks. dr Tomasz Maziarka - Filozofia
 25. Ks. dr hab. Andrzej Michalik - Teologia fundamentalna, Religiologia
 26. Ks. dr Tadeusz Michalik - Katechetyka
 27. Ks. dr Jacek Nowak - Polska literatura religijna
 28. Ks. dr Czesław Noworolnik - Teologia dogmatyczna
 29. Ks. dr hab. Tadeusz Pabjan - Filozofia przyrody, Filozofia nauki
 30. Ks. dr Marek Podgórski - Historia Kościoła
 31. Ks. dr Leszek Rojowski - Teologia pastoralna
 32. Ks. prof. zw. dr hab. Tomasz Rozkrut - Prawo kanoniczne
 33. Ks. dr hab. Henryk Sławiński, prof. UPJPII - Homiletyka
 34. Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka - Kultura antyczna, Język grecki i łaciński
 35. Ks. dr Jacek Soprych - Historia Kościoła
 36. Ks. dr Adam Sroka - Teologia dogmatyczna
 37. Ks. prof. zw. dr hab. Józef Stala- Katechetyka
 38. Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, prof. UPJPII - Katolicka Nauka Społeczna
 39. Ks. dr Andrzej Sułek - Psychologia
 40. Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz - Teologia dogmatyczna
 41. Ks. dr hab. Zbigniew Wolak, prof. UPJPII - Logika, Teoria poznania
 42. Ks. prof. dr hab. Stanisław Wszołek - Filozofia religii, Filozofia Boga
 43. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zając - Muzykologia
 44. Ks. prof. dr hab. Antoni Żurek - Patrologia
Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.