Aktualności

Wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Sojce

sojkaW dniu 8 grudnia 2016 r., w czasie obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Sojce, pracownikowi Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, z okazji 65. rocznicy urodzin. Z tej okazji dziekan WTST ks. Janusz Królikowski wygłosił następujące słowo.

„Kiedy w swym miejscowym Kościele słyszę Credo, artykuł za artykułem, recytowane chropowatym głosem kantora, któremu odpowiada niewinny jęk dziewcząt, ja cały drżę z wewnętrznego entuzjazmu, mam bowiem wrażenie, jakbym był świadkiem stwarzania świata. Ja wiem, jaką ma wartość każda formuła, każda forma naznaczona odwieczną prawdą, wiem, kosztem ilu poruszeń, ilu rozdarć nieba i ziemi, ilu potoków krwi, ilu wysiłków, ilu cierpień inteligencji, powodowanych bólami rodzenia, oraz kosztem ilu wylewów łaski każda z nich wydobyła się na światło dzienne. Widzę, jak te kontynenty dogmatyczne wyłaniają się i zarysowują przede mną jeden po drugim; widzę ludzkość pogrążoną w znoju, której w końcu udaje się wytoczyć z Serca ostateczną formułę. Jest ona niczym katedra, która stoi nieruchomo, a zarazem kroczy naprzód ze wszystkimi swymi pilastrami od portyku po chór”.

Jest mi bardzo bliski ten tekst Paula Claudela, francuskiego myśliciela, dramaturga, miłośnika Pisma Świętego i tradycji chrześcijańskiej. W przywołanym tekście bardzo dobrze została ukazana „więź”, a może mówiąc lepiej „utożsamienie” z wiarą i doświadczeniem całego Kościoła, jakie może i powinien osiągnąć wierzący. Każda formuła, którą posługujemy się w naszej modlitwie, w naszym wyznaniu wiary, w naszym wykładzie teologicznym, w naszej rozmowie o sprawach wiary, odzwierciedla się niezwykła „wartość”, a także niezwykłe wartości (w liczbie mnogiej), które zakorzeniają się w samym Bogu. Każda formuła kościelna – jak podkreśla Claudel – jest splotem tego, co wieczne, a więc boskie, a także tego, co wyłoniło się z ludzkiego potu i krwi, z ludzkiego bólu i trudu, z niepokoju serca i budzącego się w nim zapału; jest splotem łaski Bożej i ludzkiego tworzenia, który w swoim ostatecznym wyrazie rzeczywiście może jawić się niczym dostojna i wymowna katedra. Każda formuła, którą posługuje się doktryna wiary i służąca jej teologia to zatrzymane w czasie echo pulsującego życia wzbudzanego przez to pierwotne i podniosłe „ja wierzę”, do którego jest zdolny i do którego ciągle na nowo dochodzi człowiek – to synergeia, czyli najbardziej wewnętrzne współdziałanie Boga i człowieka religijnego, jak powiedzieliby nasi bracia ze Wschodu.

Studiując teologię i nauczając jej staramy się okrywać w formułach kościelnych pulsujące w nich doświadczenie wiary Kościoła, dążąc do tego, aby stało się ono naszym osobistym, przeżytym, zinterioryzowanym, doświadczeniem, a tym samym, abyśmy stawali się katolikami – „anima catholica”, czyli ludźmi „w pełnym całokształcie”, jak definiowali chrześcijanina ojcowie Kościoła. Chcemy dojść do tego momentu duchowego, w którym będziemy czuć, że wyrastamy z tego wielkiego i ożywiającego nurtu duchowego, w którym zanurzają się kolejne pokolenia, dążąc do zbawienia i osiągając je. A wszystko po to, by osiągnąć to, co teologia fundamentalna nazywa „pewnością wiary”, która właśnie w tej pewności jest wiarą zbawczą.

Ta refleksja wydaje mi się jak najbardziej na miejscu w tym momencie, gdy chcemy uhonorować ks. prof. Stanisław Sojkę, wręczając mu księgę pamiątkową z okazji 65. rocznicy urodzin. Na ogół z takiej okazji staramy się uczcić przedstawicieli naszego środowiska, doceniając ich wysiłek intelektualny, pracę formacyjną i zaangażowanie kościelne.

Przy takich okazjach wypada powiedzieć jakieś słowo o Jubilacie, jakoś scharakteryzować jego sylwetkę i zaangażowanie. Kto chce, a warto!, poznać szczegóły dotyczące wielorakiej działalności ks. Stanisława, znajdzie to wszystko w księdze, która w najbliższych dniach będzie do dyspozycji. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden jego rys duchowy i teologiczny. Jest on kapłanem i teologiem dogłębnie wrażliwym na to, o czym była tutaj mowa, a mianowicie na całe bogate „tło” formuł, którymi posługuje się Kościół, na to wielkie doświadczenie duchowe, które za nimi się kryje. Jest to najpierw tło, które tworzy żywa księga wiary, czyli Biblia. Jest to tło, na które składa się tradycja klasyczna, grecka i rzymska, z jej językiem, którym jest łacina. Jest to tło, które tworzyli ojcowie Kościoła, ze szczególnym akcentem kładzionym na św. Grzegorza Wielkiego, za którym kryje się oczywiście św. Augustyn. Jest to także tło, które tworzą polscy święci. Trzeba tu wspomnieć błogosławionego Wincentego Kadłubka, który jest bliski ks. Stanisławowi ze względu na wielkie tło klasyczne, które odzwierciedla się w jego Kronice. Trzeba tu wspomnieć błogosławionego ks. Romana Sitkę, którego śladami postępował ks. Stanisław współtworząc jego proces beatyfikacyjny, a co udokumentował potem w opublikowanym rysie duchowym naszego poprzednika w tarnowskim seminarium. Można by tu wspomnieć wielu innych przedstawicieli tradycji klasycznej i kościelnej, którzy tworzą żywe tło duchowe i teologiczne ks. Stanisława, które wyraźnie odzwierciedla się w jego życiu i w jego posłudze kapłańskiej. Pozostałe rysy duchowe i teologiczne Jubilata niech każdy odkrywa sam.

Jako księgę pamiątkową dedykujemy ks. profesorowi Stanisławowi osmy już tom naszej tarnowskiej serii wydawniczej „Scripturae Lumen”, tym razem poświęcony głównie osobie i misji Ducha Świętego. W tym miejscu dziękuję wszystkim, licznym współautorom, zarówno tym należącym do naszego środowiska, jak i tym spoza niego. To jest najlepszy wyraz uznania dla pracy naukowej, gdy jej przedstawicielowi dedykuje się owoce swojej osobistej pracy. To jest autentyczna naukowa synergeia, która przynosi wymowne owoce i nobilituje pracę uczonego, która zawsze jest współ-pracą. Dziękuję za słowo wstępne Księdzu Biskupowi, które stanowi wyraz uznania dla Jubilata i kładzie jakby pieczęć autentyczności na dedykowanym mu tomie.

 

(fot. Grzegorz Brożek)

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.