Aktualności

Konferencja naukowa ECCLESIA SEMPER RENOVANDA - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8)

konferencja

 W dniu 30 listopada 2016 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem ECCLESIA SEMPER RENOVANDA - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8). Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Program konferencji przedstawiał się następująco:

9.00 – otwarcie konferencji: Odnowa czy reforma Kościoła? W nurcie eklezjologii soborowej

ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, dziekan WTST

9.20 – słowo do uczestników konferencji

JE Bp dr Andrzej Jeż

9.30 – Eklezjologia w służbie odnowy Kościoła

prof. dr Miguel de Salis Amaral, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża, Rzym

dyskusja, przerwa

11.00 – Ucieleśnianie (mistycznego) Ciała. Uwagi o sensie synodalności i synodu diecezjalnego

ks. dr Grzegorz Strzelczyk, Uniwersytet Śląski, Katowice

11.30 – Wyznaczniki rozwoju Kościoła według Drugiego Listu św. Jana

s. dr Joanna Nowińska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

dyskusja, przerwa

14.30 – Charyzmaty odnawiają Kościół – perspektywy i ograniczenia

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław

15.00 – Kult maryjny odnawia i ożywia Kościół

o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

dyskusja, przerwa

16.15 – Przepowiadanie w służbie odnowy Kościoła

ks. prof. UPJPII dr hab. Henryk Sławiński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

16.45 – „W imię Chrystusa…” (2 Kor 5, 20). Troska św. Pawła o wspólnotę Kościoła w Koryncie

ks. dr hab. Piotr Łabuda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

dyskusja, podsumowanie

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.