Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

inauguracja WTW dniu 6 października 2016 roku o godz. 17:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Program inauguracji:

Gaude Mater - chór seminaryjny

- Wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego ks. dra hab. Janusza Królikowskiego, prof. UPJPII

- Nominacje

- Ślubowanie i immatrykulacja

- Wykład inauguracyjny ks. prof. dra hab. Antoniego Żurka "Vox populi vox Dei? Powołanie w tradycji patrystycznej"

- Okolicznościowe wystąpienia

- Słowo JE ks. Biskupa dra Andrzeja Jeża Wielkiego Wicekanclerza WTST

Gaudeamus - chór seminaryjny

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.