Aktualności

sojkaW dniu 8 grudnia 2016 r., w czasie obchodów Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Sojce, pracownikowi Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie, z okazji 65. rocznicy urodzin. Z tej okazji dziekan WTST ks. Janusz Królikowski wygłosił następujące słowo.

konferencja

 W dniu 30 listopada 2016 r. w Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie odbyła się konferencja naukowa pod hasłem ECCLESIA SEMPER RENOVANDA - Kościół ustawicznie się odnawia i czyni pokutę (LG 8). Organizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Program konferencji przedstawiał się następująco:

inauguracja WTW dniu 6 października 2016 roku o godz. 17:00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Piłsudskiego 6 w Tarnowie odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Program inauguracji:

Gaude Mater - chór seminaryjny

- Wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego ks. dra hab. Janusza Królikowskiego, prof. UPJPII

- Nominacje

- Ślubowanie i immatrykulacja

rekrutacjaRozpoczęła się rekrutacja na nowy rok akademicki 2016/2017 na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Zasady rekrutacji:

Kierunek: teologia

Specjalność:

kapłańska (dla alumnów WSD)

katechetyczno-pastoralna (studia dla osób świeckich i zakonnych)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie przedstawiają następujące dokumenty:

ks.Michal HellerW tym roku przypada 80. rocznica urodzin ks. prof. dr. hab. Michała Hellera. Z tej racji dnia 10 czerwca 2016 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie będzie miała miejsce uroczystość (początek o godzinie 17.00) ku czci Księdza Profesora. Program uroczystości przedstawia się następująco:

    Ludwig van Beethoven, „Sonata patetyczna” – wykonanie Mariusz Żurek
    Wprowadzenie – ks. dr hab. Andrzej Michalik, rektor WSD
    Służba uczonego w Kościele – ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII
   

Copyright © 2016 Oficjalny serwis internetowy: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie.

Designed by Kajmowicz Jan.